Interventie nodig? 0494 14 13 69

Groene energie

Warmtepompen

Warmtepompen zijn de beste keuze wanneer u lagere verwarmingskosten wilt combineren met een milieuvriendelijke warmteproductie.

De energie die een warmtepomp verbruikt, is gratis en onbeperkt voorradig in de natuur. De verwarmingsinstallatie heeft voor de aandrijving en de pompen slechts een kleine hoeveelheid stroom nodig om de natuurlijke energie bruikbaar te maken. Daardoor kan de warmtepomp kosten zo laag mogelijk gehouden worden,  bent u onafhankelijk van fossiele brandstoffen en draagt u actief bij aan de verlaging van de CO2-uitstoot en de bescherming van het milieu.

Zonnesystemen

De zonnecollectoren voldoen aan alle eisen voor een efficiënte en kostenbesparende verwarmingsondersteuning en warmwaterbereiding. Met een breed aanbod aan vlakke en vacuümbuiscollectoren voor elke moderne verwarming flexibele oplossingen op maat.

Hybride Toestellen

Hybride toestellen vertegenwoordigen een nieuwe categorie toestellen, die door de combinatie van verschillende energiebronnen beter dan ooit voldoen aan de eisen van de energietransitie naar een verwarmingssysteem. 

De gebruiker is daarom niet langer afhankelijk van één energiebron en kan de respectieve voordelen optimaal benutten.

Micro-WKK met brandstofcel

De optimale benutting van energie is een van de belangrijkste voorwaarden voor het welslagen van de energierevolutie. De allerbelangrijkste technologie qua efficiëntie zijn de decentrale brandstofcel-verwarmingsketels voor een- en tweegezinswoningen.

In tegenstelling tot de traditionele elektriciteitsproductie genereert de brandstofcel geen stroom door fossiele brandstoffen te verbranden, maar wel via elektrochemische processen. Deze processen sparen het milieu en de natuurlijke rijkdommen.

stroom en warmte dankzij de brandstofcel

De voordelen op een rij

 • Minder afhankelijk van stijgende elektriciteitsprijzen door een efficiënte eigen stroomproductie
 • Bijzonder hoge overheidssubsidies
 • Eenvoudige installatie en korte montagetijden (vergelijkbaar met compacte gascondensatieketel) door piekbelastingsketel met volledige hydraulica, een buffervat voor verwarmingswater van 170 liter en een laadboiler voor sanitair water van 46 liter
 • Plaatsbesparende compacte constructie volgens gangbare keukenmaten: installatieoppervlakte slechts 0,65 m²
 • Efficiënte en milieuvriendelijke toekomstgerichte technologie (vermindering van de CO2-uitstoot met max. 50 % ten opzichte van conventionele systemen voor warmte- en stroomproductie)
 • Geringe service- en onderhoudskosten dankzij de gekende condensatietechniek
 • Geïntegreerde meters voor elektriciteit, gas en warmte (berekening voor overheidssubsidie voor elektriciteit, terugvordering van de elektriciteitsbelasting en voorwaarde voor de BAFA-subsidie)
 • Comfortabele bediening via Vitotrol-app op tablet of smartphone
 • Werking met E- en LL-gas mogelijk
 • Energie-efficiëntieklasse: A++
 • Energie-efficiëntieklasse sanitair waterbereiding: A